Predavatelji 2020

Milan Hajduković

je leta 1977 diplomiral na Strojni fakulteti Univerze v Ljubljani, celotno delovno dobo pa je bil povezan z gradbeništvom in gradbeno fiziko, predvsem pa s požarom. Prvih osem let je v Termiki delal izračune prehoda toplote in vlage skozi stene stavb, načrtoval toplotno izolacijo v industriji, razvijal požarnozaščitne proizvode, ter pripravljal elaborate varstva pred požarom.
Leta 1986 je prišel na takratni ZRMK in do upokojitve leta 2017 delal kot vodja Požarnega laboratorija ZAG Ljubljana. Zelo dobro pozna požarne lastnosti gradbenih proizvodov in predava na različnih seminarjih ter nacionalnih in mednarodnih  konferencah, med drugim tudi na podiplomskem študiju požarne varnosti na GF v Zagrebu. Sedaj je že drugi mandat predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo.

Milan Hajduković
MOJCA GREGORSKI Tomo Žnidaršič
7 of 16