Predavatelji 2020

Tomo Žnidaršič

Tomo Žnidaršič univ.dipl.inž.gr. Tomo Znidaršič je poznan kot specialist za ravne strehe. Na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju gradbeništva se predvsem ukvarja s tehničnim svetovanjem pri načrtovanju vseh vrst streh kot tudi pri pripravah projektov sanacij ter uvajanjem novih rešitev v gradbeno prakso.
Tomo Žnidaršič
Milan Hajduković mag. Cirila Colnar Mikeln
8 of 16