Predavatelji 2020

mag. Cirila Colnar Mikeln

mag. Cirila Colnar Mikeln, univ. dipl. ing. kem. Od leta 1995 razvija premaze za zaščito notranjih in zunanjih zidnih površin. Zadnjih 7 let pa tudi vodi razvoj arhitekturnih oz. dekorativnih premazov. Je članica tehničnega odbora sekcije Decorative coatings evropskega združenja proizvajalcev barv, tiskarskih barv in umetniških barv CEPE, kjer si prizadeva s strokovnim znanjem prispevati k harmonizaciji standardov in sledenju kemijski zakonodaji na področju dekorativnih premazov. Za razvoj funkcionalnih notranjih zidnih premazov je prejela 2 zlati in eno srebrno priznanje za inovacijo, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.
mag. Cirila Colnar Mikeln
Tomo Žnidaršič asist. Matej Radinja
9 of 16