OBJEKTI: nagrade

KALAS CONTEMPORARY

Avtorja: Aleksander Brezlan, Matevž Granda

Leto izvedbe projekta: 2015

Fotografije: Aleksander Brezlan

Opis projekta:

Kalas Contemporary je večnamenski objekt z izjemnim pogledom na vinorodno pokrajino, ki sta ga zasnovala arhitekt Matevž Granda in oblikovalec Aleksander Brezlan. Stoji na lokaciji stare vinarske domačije, ki je zaradi dotrajanosti ni bilo mogoče obnoviti. Novi objekt ohranja obliko in nekatere tipične elemente stare domačije, s premišljenimi arhitekturnimi rešitvami pa odraža sodobni življenjski slog. Iz starega objekta sta se ohranili le več kot 150 let stara preša ter zbirka orodja in opreme. Preša je dobila osrednji pomen v novi stavbi, ki je hkrati pomnik zgodovine in funkcionalni objekt. Rdeča nit je spoj tradicije s sodobno tehnologijo.

KALAS CONTEMPORARY
CERKEV SV. JANEZA BOSKA V MARIBORU KLUBSKI PROSTOR Z ZUNANJO TERASO
32 of 34