Interieri

LUTKOVNI MUZEJ NA LJUBLJANSKEM GRADU

Avtorji: Lenka Kavčič, Ana Struna Bregar, Majda Kregar, Miha Kerin

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe projekta: 2015

Fotografije:  Miran Kambič

Opis projekta: 

Lutkovni muzej je eden zadnjih segmentov celovite prenove Ljubljanskega gradu, katerega obnovo in revitalizacijo je projektiralo podjetje Ambient (Majda Kregar in Miha Kerin). Opremo za postavitev muzeja sta oblikovali arhitektki Lenka Kavčič in Ana Struna Bregar. Muzej je poklon slovenskemu lutkarstvu. Predstavi mejnike slovenske lutkovne zgodovine in različnih lutkovnih tehnik. K aktivnem sodelovanju in preizkušanju v lutkarskih veščinah pritegne odrasle, poznavalce lutk, pa tudi otroke. Kompleksno zasnovo muzeja je ustvarjala velika interdisciplinarna ekipa. Zasnovo stalne razstave in notranje opreme so narekovale prostorske omejitve z različnimi višinskimi nivoji, konstrukcija podstrešja ter izbor lutk in lutkovnih tehnik. V razmeroma majhnem prostoru je za vsako lutko oblikovan njej lasten prostor – novi, majhen oder, na katerem je suvereno in estetsko predstavljena v duhu svoje zgodbe. Zadržana temnina muzeja se zavestno odreka poustvarjanju lutkovnih odrov, zato oblikovalski izraz temelji na abstrakciji.

LUTKOVNI MUZEJ NA LJUBLJANSKEM GRADU
AL MARZOUQ MOSQUE SLOVENSKI SMUČARSKI MUZEJ
13 of 24