Interieri

MURNIKOVA SOBA

Avtorji: LUP, Ajda Vogelnik Saje, Katja Florjanc

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe projekta: 2016

Fotografije: Mojca Janželj Tomažič

Opis projekta:

Prenovljena sejna soba Fakultete za šport je po novem zasnovana tudi kot razstavna soba Viktorja Murnika, očeta slovenske telesne kulture. Glavni izziv projekta sta predstavljali prostorska omejitev ter dvojna namembnost. Za stalno razstavno postavitev je bilo potrebno zagotoviti arhivski prostor in čim več razstavnih površin, ki v primeru uporabe prostora za seje, predavanja, predstavitve in zagovore ne bi bile moteče. Oprema razstavnega dela je zato zasnovana fleksibilno in po obodu prostora, z izvlečnimi vitrinami, razstavnimi predali in premičnimi klopmi.

MURNIKOVA SOBA
DOŽIVLJAJSKO RAZSTAVIŠČE MOJA LJUBLJANICA MUZEJ JASLIC BREZJE
16 of 24