Interieri

MEDIADOM PIRAN

Avtorji: PIA Studio

Lokacija: Piran

Leto izvedbe projekta: 2014

Fotografije: Pascal Fusil

Opis projekta:

Objekt se nahaja v historičnem jedru mesta Piran. Med investicijsko-vzdrževalnimi deli v pritličju so bile pred leti odkrite arheološke najdbe. Na pobudo občine Piran je bil izdelan projekt njihove predstavitve »in situ« v kletni in pritlični etaži stavbe. V nadstropju se nahaja multimedijska dvorana ter prostori Zveze kulturnih Društev Piran. Celoten objekt je namenjen kulturnemu središču in multimedijskemu muzeju mesta Piran, kar je obogatilo turistično ponudbo in dalo prostor ustvarjalcem, glasbenikom in umetnikom.  Poglavitni konstrukcijski poseg v stavbo je bil izvedba nove medetažne plošče kovinske konstrukcije, ki se pazljivo izogiba arheološkim najdbam.

MEDIADOM PIRAN
IPAVČEV KULTURNI CENTER ČETRTNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE
22 of 24