Interieri

KNJIŽNICA NA GIMNAZIJI JOŽETA PLEČNIKA

Avtorji: Curk arhitektura

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe projekta: 2019

Fotografije: Nika Curk

Opis projekta: 

Nova knjižnica na Gimnaziji Jožeta Plečnika je urejena v nenamenskih prostorih, ki so bili prvotno učilnica in del hodnika uršulinske gimnazije, kasneje pa hišniško stanovanje. Prostor smo najprej očistili vseh predelnih sten in spuščenih stropov ter izdelali barvno študijo v skladu s smernicami Konservatorskega načrta.

Po odstranitvi vseh predelnih sten sta prostora izrazito različna: vstopni, ožji prostor je členjen, sicer premalo osvetljen v globini, večji prostor pa enovit, svetel. V prvem delu (ožji prostor, nekdanji hodnik) je prejemni prostor in kabinet za evidentiranje gradiva, ki je zaprt s stekleno steno. V večjem prostoru (prvotni učilnici) je knjižnica s čitalnico, ki se po potrebi spremeni v manjšo učilnico.

KNJIŽNICA NA GIMNAZIJI JOŽETA PLEČNIKA
3.nagrada: INFO CENTER MONFORT SVETI URH, RAZSTAVA
4 of 24