Prenove

MUZEJSKA HIŠA SEMIČ

Avtorji: Arhitekturni biro F019CF

Lokacija: Semič

Leto izvedbe projekta: 2019

Opis projekta:

Projekt rekonstrukcije in dozidave Muzejske hiše Semič celovito pristopa k prenovi pomembne stavbe v trškem jedru. Obsega rekonstrukcijo 180 let starega objekta nekdanje šole, kasneje zdravstvene postaje. V prenovi obstoječega objekta so umeščeni razstavni prostori v treh etažah (klet, pritličje in mansarda s odprtim ostrešjem) ter poročna/večnamenska dvorana v pritličju.
V objekt bodo umeščeni: center narave Bele krajine, krajevna zbirka in vinogradniška zbirka. Na mestu manjšega prizidka je zgrajen nov servisni del stavbe z vhodom v turistično informacijski center. V prizidku so še : projektni prostor, tehnični servis ter vse v osnovnem objektu manjkajoče vertikalne komunikacije.
Konstrukcija obstoječega objekta je kamnita, delno opečna in je bila med prenovo popolnoma prenovljena. Objekt ohranja vse svoje glavne značilnosti in odkriva sloje notranjosti, ki so bili do sedaj zaprti. Hiša ponuja bogate ambiente prenovljenega objekta, med katere spadajo obokana klet, masivna kamnita konstrukcija in lesena konstrukcija strehe. Konstrukcija prizidka je montažna, iz lesenih masivnih križno lepljenih plošč, in obdana s fasado iz vlakno-cementnih plošč. Ta odraža sodoben in trajnostno naravnan prizidek, ki se s sodobno zasnovo odpira krajanom in obiskovalcem.
MUZEJSKA HIŠA SEMIČ
PIONIRSKI DOM-ART CENTER CELOVITA PRENOVA DVORCA LANOVŽ
19 of 33