Prenove

2. NAGRADA: MINORITSKA CERKEV ZA POTREBE VEČNAMENSKE DVORANE

Avtorji: ATELIERarhitekti

Lokacija: Maribor

Leto izvedbe projekta: 2014-2015

Opis projekta:

Minoritski samostan je v Mariboru leta 1784 kot mnogo drugih v cesarstvu razpustil cesar Jožef II. Od tedaj so prostori samostana z veliko cerkvijo služili za potrebe vojske in počasi propadali.
Prenova Minoritske cerkve sodi v eno zaključnih faz preurejanja te zapuščine.
Ker so bili v nivoju kripte pod sedanjimi cerkvenimi tlemi odkriti temelji stebrov romanske cerkve, je sedaj skoraj celoten tloris suterena z bogatim zgodovinskim pričevanjem dostopen tudi za publiko in za prireditve. Oba nivoja ločuje plošča, ki se konstrukcijsko nikjer ne dotika cerkvenih sten. V rob plošče je inkorporirana tudi vsa tehnologija, potrebna za funkcijo obeh nivojev celotnega prostora: gretje, prezračevanje, osvetljevanje in električno napajanje lučne in zvočne tehnike…
V severni cerkveni fasadi je bil odkrit obsežen del velikega portala cerkve iz gotskega obdobja, katere tla so bila skoraj meter pod sedanjimi, baročnimi. Tako bo ob obisku Minoritske cerkve mogoče doživljati pripoved prostora o treh časovnih obdobjih.

2. NAGRADA: MINORITSKA CERKEV ZA POTREBE VEČNAMENSKE DVORANE
1. NAGRADA: PRENOVA PLEČNIKOVE HIŠE 3. NAGRADA: KONGRESNO KULTURNO SREDIŠČE DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ
3 of 33