Prenove

REGIJSKA GALERIJA VELENJE

Avtorji: Area Ars

Lokacija: Velenje

Leto izvedbe projekta: 2015

Fotografije: Gregor Gojević

Opis projekta:

Arhitekt Adi Miklavc je leta 1973 zasnoval objekt knjižnice. Prenova v galerijo je sledila prvotni zasnovi in je objekt predvsem očistila. Ohranjeni so elementi osnovne arhitekture, ki je pravzaprav skulptura.  Energetska obnova je izpeljana tako, da ne vpliva na podobo ali gabarite. Dodani so le nujno potrebni elementi (dvigalo, požarne stopnice, depoji), v celoti so obnovljene vse inštalacije. Prenovljena okolica objekt naredi bolj dostopen in vpet v okolje, hkrati pa oblikuje uporaben zunanji galerijski prostor.

REGIJSKA GALERIJA VELENJE
VILA VIPOLŽE CERKEV SV. FRANČIŠKA V KOPRU
25 of 33