Prenove

KNEŽJI DVOREC CELJE

Avtorji: Gartner arhitekti

Lokacija: Celje

Leto izvedbe projekta: 2012-2014

Fotografije: J.Gartner, M. Todorović

Opis projekta:

Knežji dvorec v Celju predstavlja pomemben spomenik državnega pomena in prepoznavno prostorsko dominanto mestnega jedra. Dvorec je namenjen muzejskim, galerijskim, reprezentančnim in kongresnim dejavnostim. Kot edini profani gotski objekt v Sloveniji zahteva posebno skrb pri oblikovanju. Novi elementi se zadržano vključujejo v obstoječo rimsko in gotsko strukturo.

Posebna pozornost je namenjena oblikovni diskretnosti novih elementov, ki so dodani v sodobnih materialih, kot očiten vstavek v obstoječo strukturo. V kontrastu s staro substanco rimskega marmorja, gotskega kamna ter kasnejše opeke so novejši posegi izvedeni v betonu, steklu in železu (korten). S temnimi barvami se pozornost usmeri na ostaline, s premišljenimi detajli pa se ohranja funkcionalnost in sodobna opremljenost prostorov. Stene so očiščene in impregnirane, tako da je vidna vsa kronološka pričevalnost posegov v preteklosti. Izjema so le zahodna stena, gotski lok in pritličje stolpa, ki so skladno s smernicami ZVKD gotsko ometani in prezentirani, manjkajoči deli pa rekonstruirani po obstoječih elementih. Tudi novejše posege, ki so bili potrebni zaradi statične sanacije, ohranjamo vidne, kot pričujoči element sanacije. Nov skulpturalen vsadek so stopnišče ter brvi v kleti, ki vodijo obiskovalca. Pri projektiranju je bilo potrebno tesno sodelovanje s konservatorji in arheologi.

KNEŽJI DVOREC CELJE
CERKEV SV. FRANČIŠKA V KOPRU REKONSTRUKCIJA NARODNE GALERIJE
27 of 33