Prenove

EVANGELIJSKA CERKEV

Avtorji: Borut Simič, Atelje Neapolis

Lokacija: Novo mesto 

Leto izvedbe projekta: 2012

Opis projekta:

Prenova objekta in notranjosti Mordaxove kapele božjega groba, sedaj Evangelijske cerkve Dobrega pastirja v Novem mestu na Grmu, je težila k posodobitvi izvajanja in večji kakovosti verskih obredov. Poseg v gradbeno strukturo obstoječe stavbe, ki je registrirana kot kulturna dediščina, je bil minimalen. Nove konstrukcije so ločene od objekta in delujejo kot celota, ki je polna simboličnih navezav na svetopisemsko izročilo. Poleg opreme kapele so na novo oblikovani kor in stopnice do njega ter preboj za nov vhod v cerkev preko zakristije.

EVANGELIJSKA CERKEV
VRBANOVA DOMAČIJA PRENOVA DVORCA STERNTHAL
32 of 33