Prenove

PRENOVA GRADU ŠTANJEL

Arhitektura: ZVKDS, Arhipelag d.o.o.
Gradbeni posegi: KSP d.d., Sežana
Investitor: Občina Komen
Lokacija: Štanjel, Slovenija
Leto: 2018

Foto: Miran Kambič
Opis projekta:

Štanjelski grad je eno največjih grajskih poslopij na Krasu in predstavlja osrednji del stare naselbine. V letu 2018 je bil pod vodstvom območne izpostave ZVKD iz Nove Gorice izveden segment obnove, v sklopu katere je bil požgani grad dozidan in zaključen, njegova konstrukcija pa zaščitena pred nadaljnjim propadanjem. Arhitekti iz podjetja Arhipelag so v sodelovanju z ZVKD obnovili grajsko streho ter vse strope in tla v glavnem grajskem stolpu, gradnja pa je predstavljala rekonstrukcijo posnetka stanja iz preteklosti. Prenova je potekala v skladu s smernicami varstva kulturne dediščine: v čim večji meri je bilo potrebno ohraniti obstoječe zgodovinske materiale, dotrajane pa nadomestiti z enakimi novimi. Fasada gradu je bila rekonstruirana po zgledu že obnovljenih delov poslopja, pri čemer je bila posebna pozornost posvečena dodatnemu varovanju zunanjega ovoja pred vremenskimi vplivi. Med vodili prenove je bila tudi želja po tem, da se površinska patina zaradi zgodovinsko-pričevalnih in estetskih razlogov ohrani v čim večji meri.

V teku je tudi že drugi del prenove gradu, ki obsega preureditev notranjosti grajskega poslopja, in za katerega so načrte pripravili pri podjetju Projekt iz Nove Gorice. Viteška dvorana naj bi tako postala prostorna večnamenska dvorana za kulturne dogodke, v sklopu gradu pa bo delovala tudi informacijsko središče Nature 2000. V zgornjem palaciju želi Občina Komen urediti muzej slovenskega jezika in knjige.

 

Besedilo: Ajda Bračič

PRENOVA GRADU ŠTANJEL
3. NAGRADA: KONGRESNO KULTURNO SREDIŠČE DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
5 of 33