Javne površine

1. nagrada: TRŽNICA PTUJ

Avtorji: Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič, Zala Likavec Perovšek, ARK Arhitektura Krušec d.o.o.  (arhitektura)

Ana Kučan (krajinska arhitektura)

Lokacija: Ptuj, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2020

Fotografije: Miran Kambič, Tomaž Krušec

Opis projekta: 

Prenova tržnice Ptuj je zasnovana tako, da so oblikovni pristopi in nabor materialov skladni z gradbeno strukturo mestnega jedra. Novo tlakovanje tako sledi silhueti nekdanjega objekta vojašnice, novi objekt pokrite tržnice s servisnimi prostori pa je umaknjen ob obodni zid cerkvenega platoja. Celoten poseg je s svojo barvno in materialno podobo v sozvočju s historično podobo mesta, skupaj s postavitvijo urbane opreme in zasnovo ozelenitve pa oblikuje nabor različnih urbanih ambientov.

1. nagrada: TRŽNICA PTUJ
2. nagrada: MESTNI PARK RAKOVA JELŠA
1 of 29