Javne površine

IGRIŠČE V ŠMARTINSKEM PARKU

Avtorji: LUZ, Maja Simoneti, Urška Kranjc, Klara Sulič, Sergej Hiti, Tomaž Stupar (Krajinaris)

Lokacija: Celje

Leto izvedbe projekta: 2016

Opis projekta:

Težko pričakovana ureditev velikega otroškega igrišča v Šmartinskem parku vključuje raznolike prvine sodobnega, javnega, mestnega igrišča: zagotovljeno prostornost, razgiban teren, vodo, krožne in linijske poti ter igrala, velike plezalne mreže, različne gugalnice, vrtiljake, tobogane in tudi vodni del igrišča s črpalkami in opremo za igro z vodo in peskom. Ureditev je namenjena otrokom različnih starosti, sposobnosti in interesov, posebna pozornost pa je namenjena zagotavljanju dostopnosti igrišča za vse.

Umeščenost igrišča na rob parka zagotavlja primerno distanco od pokopališča in obstoječih daljnovodov ter bližino servisnega objekta. Igrišče bo sčasoma dobro osenčeno s širokim izborom drevesnih vrst, ki prispevajo k raznolikosti in ponujajo priložnosti za spoznavanje novih drevesnih vrst. Izbor opreme sloni na kakovosti, funkcionalnosti in naravnem videzu.

IGRIŠČE V ŠMARTINSKEM PARKU
PARK SONCE V LUCIJI TRG IN IGRIŠČE POD GRADOM V ŠKOFJI LOKI
12 of 29