Javne površine

PRENOVA SLOVENSKE CESTE

Avtorji: Dekleva Gregorič architects, Katušič Kocbek architects, Sadar + Vuga Scapelab

Lokacija: Ljubljana 

Leto izvedbe projekta: 2015

Fotografije: Miran Kambič

Opis projekta:

Nova Slovenska cesta bazira iz najmodernejših konceptov pri oblikovanju javnega prostora. Kljub veliki frekvenci peščev in avtobusnega prometa je zasnovana kot “shared space”, prostor, kjer uporabniki participirajo v enaki meri – kjer so velike razlike reducirane na minimum. Bivša štiripasovnica je bila tako transformirana v centralno mestno avenijo. Cesta je razdeljena na tri dele, z betonsko površino vozišča in tlakovanimi območji za pešce. Transformacija je svoj navdih iskala v tipičnih avenijah večjih Evropskih mest, kjer so avenije po navadi markirane z dvema glavnima elementoma – vertikalni in horizontalni. V tem primeru so to: drevored Črnih Jesenov (Fraxinus ornus) in geometrijski vzorec tlakovanja, ki ustvarja občutek preproge in poveča optično dimenzijo urbanega prostora.

Nova Slovenska cesta je tako manifest prihodnosti mesta Ljubljane. Je vizualna transformacija mestnega središča glavnega mesta. Bolj pomembni kot vizualni aspekt je funkcionalni, kjer imajo javni transport, pešci in kolesarji ključno prednost pri premikanju skozi mesto. Cesta je in je vedno bila prostor kjer mesto pokaže h kakšni prihodnosti strmi. V tem primeru je to prihodnost, kjer dobijo javni transport, pešec in kolesar priložnost nad avtomobilom in kjer sobivajo v harmoniji.

PRENOVA SLOVENSKE CESTE
TRG IN IGRIŠČE POD GRADOM V ŠKOFJI LOKI UREDITEV TRŽNICE, PARKA IN VEČNAMENSKE PLOŠČADI V MEDVODAH
14 of 29