Javne površine

UREDITEV TRŽNICE, PARKA IN VEČNAMENSKE PLOŠČADI V MEDVODAH

Avtorji: Blaž Rupar, Janez Koželj, Tina Rupar Kobe, Maruška Jamnik, Črt Jaklič, Barbara Petek, Alenka Kranjec, Špela Jerkič, 3biro

Lokacija: Medvode, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2019

Fotografije: Miran Kambič, Peter Košenina

Opis projekta: 

Namen izgradnje osrednje tržnice je izoblikovanje občinskega središča, ki izhaja iz danosti prostora in se nanje smiselno odziva. Nizek relief določa robove parka in večnamenske ploščadi, ki sta poglobljena v dveh plitvih kotanjah na vsaki strani osrednje ploščadi. Izoblikuje se tekoče povezan, a deljen prostor, ki sprehajalcu nudi različna doživetja. Prepleti poti skupaj z geometrijo trikotne mreže, vzorcem tlakovanja ploščadi in obliko strešne konstrukcije tvorijo zaključeno celoto.

UREDITEV TRŽNICE, PARKA IN VEČNAMENSKE PLOŠČADI V MEDVODAH
PRENOVA SLOVENSKE CESTE CENTRALNI PARK V KOPRU
15 of 29