Javne površine

UČILNICA NA PROSTEM

Avtorji: Nataša Pavlin, Aleksander S. Ostan, arhitektura

Jana Kozamernik, krajinska arhitektura

Lokacija: Brod ob Muri, Murska Sobota, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2020

Fotografije: arhiv biroja

Opis projekta: 

Učilnica na prostem in nadstrešnica se umeščata južno od gramoznice v Krogu, ob potok Mokoš. Locirani sta blizu ceste, ki vodi na brod in bo dolgoročno služila kot ena od vstopnih točk in počivališč v prostor ob Muri in kot izhodiščna ter končna točka tematskih poti.
Nadstrešnica se umešča ob rob grmovne vegetacije in vzdolžno s potekom brežine. Sestavljena je iz treh nadkritih delov in vmesnega povezovalnega platoja. Stranica proti zarasti je sestavljena iz odprtih/zaprtih paravanov iz vrbovega popleta, ki omogočajo pogled skozi goščavo.

UČILNICA NA PROSTEM
MOJ GRAJSKI PARK V RADOVLJICI OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU
18 of 29