Javne površine

OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU

Avtorji: LUZ arhitekti

Lokacija: Celje

Leto izvedbe projekta: 2014

Opis projekta:

Namen prenove je bila obnova vodov gospodarske javne infrastrukture v ožjem mestnem jedru ter celovita oblikovna ter vsebinska prenova odprtih javnih površin kot izhodišče za celostno revitalizacijo mestnega jedra. Koncept ureditve temelji na vzpostavitvi programsko raznolike in oblikovno zadržane ureditve odprtega prostora, ki nudi kvalitetno osnovo za razvoj spremljajočih programov, ki prispevajo razvoju mestnega jedra. Ulični prostor Prešernove in Stanetove ulice se je preoblikoval skladno z značilno zasnovo tridelnega tlaka, posamezni trgi pa so dobili vsak svojo identiteto: nov Prešernov trg kot prostor za največje prireditve, Krekov trg kot reprezentančni trg z osrednjo fontano, trg pred Metropolom z grajenim podestom kot urbani prostor večernih, Glavni trg pa dnevnih umetniških in kulturnih dogodkov. Kot vertikalni vrt je bil oblikovan trg pri mestni tržnici, kot nekakšen kontrast grajenemu delu tržnega prostora.

Mestno jedro je po obnovi prvenstveno namenjeno pešcem. Motorni in mirujoči promet se večinoma ukinja, na mestih križanja s peščevimi površinami pa ni več stimuliran, čemur sledi tudi oblikovanje odprtega prostora.

Projekt je zaznamovala predvsem želja po čim manjših posegih v ohranjene arheološke sloje antičnega in srednjeveškega mesta, zaradi česar je bilo potrebno prilagoditi poteke vseh komunalnih vodov ter tehnične rešitve zgornjega nosilnega ustroja. Med potekom gradbenih del je bil ob »Zvezdi« odkrit kamniti vodnjak, na Glavnem trgu pa so bili odkriti prostori dveh rimskih mestnih vil ter rimske ceste s stebriščem. Rimski vili sta bili razkošno opremljeni s stensko poslikavo, talnimi mozaiki ter toplozračnim ogrevanjem. Del arheoloških najdb bo prezentiranih in situ in bodo na ogled javnosti.

S prenovo mestnega jedra je Celje dobilo novo privlačno podobo. Prenovljeni trgi in ulice, urbana oprema ter fontana so postali priljubljeno sprehajališče in zbirališče tako meščanov, kot obiskovalcev mesta.

OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU
UČILNICA NA PROSTEM ZUNANJA UREDITEV OKOLI CERKVE V MIRNI PEČI
19 of 29