Javne površine

ZUNANJA UREDITEV OKOLI CERKVE V MIRNI PEČI

Avtorji: Jože Slak

Lokacija: Mirna Peč

Leto izvedbe projekta: 2017

Opis projekta:

Po prizidavi prečne ladje arhitekta Vantaša na prvotno gotsko cerkev so po sto letih povezali cerkev z novo traso ceste proti Globodolu. Celostna ureditev obsega polivalentno ploščad za pešce, zasnovo artikuliranega stika s starim župniščem, fontano na lokaciji izvornega vodnjaka, prezentacijo domnevnih romanskih temeljev nekdanje cerkve (pod steklom), umestitev kipa Marije s podstavkom in predvsem reprezentančni stik vhoda v cerkev z odprtim prostorom ulice. Ureditev podčrtuje izvorno lokacijo obzidja protiturškega tabora s stolpom.

ZUNANJA UREDITEV OKOLI CERKVE V MIRNI PEČI
OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU PROSTOR SPOMINA NA TIŠINI
20 of 29