Javne površine

UREDITEV CANKARJEVEGA TRGA IN BLAŽEVE ULICE V ŠKOFJI LOKI

Avtorji: Ravnikar Potokar arhitekti

Lokacija: Škofja Loka

Leto izvedbe projekta: 2014

Fotografije: Andrej Blatnik

Opis projekta:

TRG PRED CERKVIJO
Podrobneje je obravnavan prostor pred cerkvijo. V osnovi gre za tri nivoje, ki členijo prostor in ga hkrati smiselno povežejo v zaključeno celoto. Najvišji nivo – plato na vrhu stopnic je definiran kot prostor druženja, srečevanja in je najprehodnejši. Na rob platoja je umeščen bronast relief – pomanjšana maketa Škofje Loke. Preko klančine in stopnic se poveže s centralnim prostorom na najnižjem nivoju. Ta nivo ima izrazito trški značaj, ki z geometrijo in tlakovanjem izraža pripadnost cerkvi sv. Jakoba. Vhod v cerkev je dodatno poudarjen s kamnito preprogo iz škofjeloškega konglomerata. Neposreden prostor pred cerkvijo pa še dodatno označujejo potopljeni robniki iz granita. Tretji nivo pred pekarno ima najintimnejši značaj, ustvarjen je mikroambient s klopjo in novim drevesom - lipo. Elementi urbane opreme se na trgu pojavljajo na prostorskih poudarkih.

BLAŽEVA ULICA
Zasnova Blaževe ulice temelji na nemoteni dostopnosti in uporabnosti objektov. Zgostitev linijskih poudarkov v tlaku na razširitvi označuje manjši trg. Na iztek ulice je umeščen delno vkopan ekološki otok, ki nadomešča obstoječega na zunanji strani obzidja. Otok je zasnovan kot podaljšek opornega AB zidu s paravansko steno iz lesenih lamel. Podobno funkcionalno zasnovana je tudi »Usrana gasa«, poseben značaj ji določa tlak iz na novo uporabljenih obstoječih polovičnih granitnih kock.

 

UREDITEV CANKARJEVEGA TRGA IN BLAŽEVE ULICE V ŠKOFJI LOKI
PROSTOR SPOMINA NA TIŠINI PROMENADA VELENJE
22 of 29