Javne površine

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE OB MURI

Avtorji: Aleksander S. Ostan, Kaja Vidovič, Nataša Pavlin, Tilen Mele, arhitektura, 

Jana Kozamernik, krajinska arhitektura

Lokacija: Brod ob Muri, Murska Sobota, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2020

Fotografije: Jana Kozamernik

Opis projekta: 

Igrišče v bližini broda na Muri je oblikovano kot doživljajski prostor, ki omogoča igro in druženje ob nagovoru dediščine in naravnih značilnosti območja ob Muri. Ureditev obsega del dostopne poteze do broda in ambient igrišča, umeščenega na gozdno jaso. Osrednji prostor z lesenim plezalom, murskimi čolni in pletenimi strukturami se povezuje z robno ureditvijo za piknike. Večnamenski igralno-učni linijski element, zaščita jeklenice broda, ločuje osrednji prostor od prometnih površin, hkrati pa ustvarja prehod v svet igre in domišljije.

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE OB MURI
PARK LENDAVA ŽIVI MUZEJ KRASA
26 of 29