Javne površine

Prenova mestnega središča Nova Gorica

Avtorji: Studio Stratum, Vladimir Filipič, Polona Filipič, Peter Šenk, Marko Pretnar, Primož Špacapan 

Lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2014

Fotografije: Virginia Vrecl, Miran Kambič

Opis projekta: 

Arhitekt Edvard Ravnikar je sodobno mesto, ki naj bi izžarevalo 'velikodušnost, širino zasnove in mestno lepoto', zasnoval na osnovi progresivnih urbanističnih načel. Z razmestitvijo centralnih dejavnosti in vzpostavitvijo Magistrale, kot osrednje hrbtenice mesta, je postavil izhodišča nadaljnega urbanega razvoja Nove Gorice. 
Ker ustvarjanje prostora danes ni odvisno le od stroke, temveč tudi od trenutnih politično-ekonomskih ter socialnih dejavnikov, je poudarek na prvenstvenem urejanju javnih površin ključen. Javni prostor so privlačno, vabljivo in sodobno urejeni urbani ambienti, ki sprožajo kolektivno interakcijo. Rešitev ponuja razmislek o vlogi javnega prostora kot razvojnega katalizatorja mesta in njenih evolucijskih zmožnostih, ki lahko vzdržujejo tako opevan trajnosti razvoj, kljub diktaturi kapitala in zahtevam njegove družbe. 
Magistrala naj postane t. i. "korzo", ki povezuje šolske in stanovanjske programe na južnem delu z osrednjimi mestotvornimi programi na 'vzdolžnem trgu' ter v nadaljevanju s programi regionalnega pomena na severnem delu. Območje 'Magistrale' je skupna dnevna soba, mesto srečevanja in združevanja urbanega življenja. 
Osnovni koncept predlagane ureditve tvorijo štirje identitetni pasovi vzdolž Magistrale s prečnimi povezavami, ki pomenijo združevanje zelenih mestnih površin (Borov gozdiček) z urbanim (Bevkov trg). Magistrala z novim oblikovanjem in ureditvami postane jasna poteza mesta v zelenju.

Prenova mestnega središča Nova Gorica
ZUNANJA UREDITEV BLED ROSE HOTEL Velenjski grad: revitalizacija grajskega hriba
5 of 29