Javne površine

Velenjski grad: revitalizacija grajskega hriba

Avtorji: Rok Poles, Domino inženiring d.o.o. (arhitektura), Rok Poles, Domino inženiring d.o.o., Milana Klemen, ZVKDS OE Celje (krajinska arhitektura)

Lokacija: Velenje, Slovenija

Leto izvedbe projekta: 2020

Fotografije: Helena Knez, MO Velenje, arhiv biroja

Opis projekta: 

Strokovne prenove in rekonstrukcije grajskih parkov so v slovenskem merilu zelo redke. Mestna občina Velenje je s pomočjo programa Srednja Evropa v okviru projekta HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) izvedla prvo fazo obnove parka Velenjskega gradu in prenovila zgornji parter, ki je bil desetletja degradiran v parkirišče. Saniran in na novo pozidan je bil oporni zid z novo ograjo, urejene poti, začrtane zelenice in cvetlične grede, nameščena nova urbana oprema, tipna zemljevida ter postavljena fontana. Poseg je bil izveden v sodelovanju z ZVKDS OE Celje.

Velenjski grad: revitalizacija grajskega hriba
Prenova mestnega središča Nova Gorica PRENOVA ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA
6 of 29