Javne površine

PRENOVA ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

Avtorji: ATELIERarhitekti, prof. Jurij Kobe, u.d.i.a., Nataša Blažko, m.i.a., Maja Kovačič, m.i.a, Tanja Paulin, m.i.a., Peter Plantan, u.d.i.a., Urša Podlipnik, u.d.i.a.

Lokacija: Novo mesto

Leto izvedbe projekta: 2019

Opis projekta:

Prenova Glavnega trga pomeni del celovite prenove funkcionalne in komunalne ureditve odprtih površin starega mestnega središča Novega mesta. Pri zasnovi poseganja v obstoječi prostor smo želeli ambiente predvsem nadgrajevati. Nadgrajevati nam namreč pomeni v prostoru najprej prepoznati njegove posebnosti in izrazitosti, torej lastnosti, ki prostor opredeljujejo kot kraj, kot nekaj edinstvenega, kot nekaj, kar ga od drugih krajev odločuje in odličuje. Doprinos k bogastvu nekega kraja, ki že ima svojo identiteto, namreč ne vidimo  v vnašanju novih raznolikosti, ki jih lahko zasledimo tudi v mnogih drugih prostorih, marveč v izvabljanju in poudarjanju njegovih lastnih kvalitet.

S ciljem zagotoviti predvsem možnosti različnih načinov rabe mestnega prostora smo se izogibali oblikovno preveč determiniranih ambientov, ki bi dopuščali le vsebinsko omejen način njihovega uživanja. Mestni prostor je bil namreč skozi svoj daljši časovni okvir vedno last vseh in ga je šele obdobje motornega prometa razdelilo v tako izrazito ločene in pogosto še dandanes precej togo specificirane prometne površine – s  predpisi, ki so obveljali enako za najrazličnejše ambiente…Tako je izrazito prometno tranzicijski karakter prostora Glavnega trga po II. svetovni vojni narekoval oblikovanje z močno izraženim voznim pasom. Če smo želeli trg dolgoročno osvoboditi prometa oziroma ga res uporabljati kot ‘prostor vseh’, je bilo potrebno iskati rešitev, ki bo govorila o tem, da ne gre za prostor z razširjenimi pločniki in  s cestiščem v sredini marveč za značilen odprt srednjeveški lijakast trg. Naš predlog z enovitim tlakom razširja osrednjo površino proti robu trga, kjer ob hišah vzpostavimo ožjo ‘borduro’ v nivoju tlaka, ‘pločnik’  – po vzorcu ureditve prof. Mušiča iz petdesetih let prejšnjega stoletja.

PRENOVA ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA
Velenjski grad: revitalizacija grajskega hriba MESTNI VRT PRED ŠVICARIJO
7 of 29