Industrijski objekti 2021

Plastika Virant

Proizvodno skladiščni objekt  Plastika Virant

Avtorji: CSE Projekt

Naročnik:

Plastika Virant d.o.o.

Lokacija: PC Komenda

Leto izvedbe: 2019

Fasadni elementi: TRIMO d.o.o

Plastika Virant
LTH CASTINGS ORODJA ERHART D.O.O.
13 of 22