Predavatelji 2021

Marko Dabrović

arko Dabrović se je rodil v Dubrovniku, 1969, kjer je končal osnovno šolo in gimnazijo. Diplomiral je na Arhitekturni fakulteti Univerze v Zagrebu na Hrvaškem. Marko je leta 1991 ustanovil studio RNA za 3D računalniško generirane vizualizacije in je eden od štirih ustanovnih partnerjev 3LHD, skupaj s Sašo Begović, Tanjo Grozdanić Begović in Silvijem Novakom. Najbolj ga zanima implementacija novih tehnologij in materialov v arhitekturo, vedno raziskovanje novih možnosti eksperimentiranja.

Je uradni strokovnjak Hrvaške nogometne zveze za infrastrukturna merila. Marko je aktivni član EUROPAN -a. Čeprav je vedno vključen v vse projekte 3LHD, od prvih skic do končnega izdelka, je ločenih nekaj projektov: hrvaški paviljoni za razstave EXPO na Japonskem in v Španiji, hotel Belvedere v Dubrovniku na Hrvaškem, hotel LN Garden v Nanshi na Kitajskem, pristanišče Športni center Lands v Torontu v Kanadi ... Njegova sposobnost premagovanja kulturnih in tehničnih razlik v tujih državah in iskanja najboljših rešitev se je izkazala za ključno za številne projekte

 

Marko Dabrović was born in Dubrovnik, 1969 where he finished elementary and high school. He graduated from Architecture Faculty, University of Zagreb, Croatia. Marko founded RNA studio for 3D computer generated visualizations in 1991, and he is one of the 4 founding partners of 3LHD, together with Saša Begović, Tanja Grozdanić Begović and Silvije Novak. He is most interested in implementing new technologies and materials in architecture, always exploring new possibilities for experimentation.

He is an official expert of the Croatian Football Federation for infrastructural criteria. Marko is an active member of EUROPAN. Although he is always involved in all 3LHD projects, from first sketches to the final product, a couple of projects distinct: Croatian Pavilions for EXPO exhibitions in Japan and Spain, Hotel Belvedere in Dubrovnik, Croatia, Hotel LN Garden in Nansha, China, Port Lands Sport Centre in Toronto, Canada… His ability to overcome cultural and technical differences in foreign countries and find the best solutions has proven to be critical for many projects.

Marko Dabrović
Marjan Poboljšaj
1 of 25