Predavatelji 2021

prof. dr. MIHA TOMAŽEVIČ

Predavatelj:          prof. dr. Miha Tomaževič univ. dipl. inž. gradb.

Predavanje:          ARHITEKTURA IN ZAGOTAVLJANJE POTRESNO ODPORNE DRUŽBE

Potresno odpornost družbe zagotavlja potresno odporno grajeno okolje: tako stanovanjski kot javni stavbni fond, industrijski objekti ter vsa infrastruktura bi morali potres prestati brez omembe vrednih poškodb, da bi lahko družba brez večjih motenj delovala tudi po potresu. Grajeno okolje zasnuje arhitektura, izbor lokacije, zasnova objektov ter izbor materialov pa igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju potresne odpornosti. Statiki lahko izračunajo marsikaj, vendar izkušnje kažejo, da še tako sofisticiran izračun v primeru močnega potresa ne bo nadomestil neustrezne lokacije in zasnove, oziroma nepreizkušene tehnološke rešitve. Isto velja pri izbiri rešitev za prenovo obstoječih objektov vseh vrst. V prispevku bomo na kratko predstavili najpomembnejše zahteve, povezane z zasnovo potresno odpornih konstrukcij objektov, pa tudi nekatere napake, ki se dogajajo pri prenovi obstoječih stavb.

prof. dr. MIHA TOMAŽEVIČ
prof. dr. Berndt Zeitler Thomas Haltenhof
11 of 25