Predavatelji 2021

Tomo Žnidaršič

Tomo Žnidarščič univ.dipl. inž. grad.

Je strokovnjak za strešne sisteme. Nudi tehnično svetovanje projektantom in izvajalecem glede materialov za tesnenje, izolacijo, strešne ozelenitve ter pridobivanje sončne energije. 

Prispevek:
Celovite sistemske rešitve za ravne in poševne strehe.

Tomo Žnidaršič
Miloš Kmetič Andreas Blümel
20 of 25