Predavatelji 2021

Vito Žalig

Predavatelj: Vito Žalig, mag. Inž. grad.

Predavanje: "Celostno upravljanje z odpadnimi vodami v industriji"

V današnjem svetu voda predstavlja strateško surovino. Več kot tretjina svetovne populacije v tem trenutku občuti pomanjkanje vode, zato je upravljanje z vodo in vodnimi viri izjemno pomembno.

Ena pomembnejših aktivnosti znotraj učinkovitega upravljanja z vodami je povečanje rabe trajnostih vodnih virov. S poznavanjem in uporabo najnovejših tehnologij in produktov na področju rabe trajnostnih virov je možno povečati uporabo padavinske vode in ponovno uporabo odpadne vode.

V uvodu predstavitve bomo predstavili zadnje trende in tehnologije s katerimi lahko povečamo učinkovitost upravljanja z vodami (raba deževnice, ponovna uporaba odpadne vode, čiščenje tehnoloških odpadnih vod). V nadaljevanju pa bo sledila predstavitev tehnologij in produktov na konkretnih primerih dobrih praks v Sloveniji in tujini. Skozi predstavljene primere bomo prikazali tako okoljski kot tudi ekonomski potencial rabe trajnostnih virov vode.

Vito Žalig
Rainer Schaible Damir Hamzić
23 of 25