Industrijski interieri 2021

SG GUZELJ

Poslovno skladiščni objekt SG Guzelj

Avtorja: Primož Pavšič, Polona Troha Kleindienst iz Kolektor Koling 

Naročnik: SG Guzelj, Škofja Loka

Lokacija: Trata 35a, Škofja Loka

Leto izvedbe: 2021

Fotografije: Eva Grošič Šen

Poslovno – skladiščni objekt SG stoji v industrijski coni Trata v Škofji Loki. Sestavljen je iz dveh lamel: pritličnega skladišča in dvoetažnega poslovnega dela. Tloris objekta je v obliki črke L. Skupaj z vodotokom na zahodni in železniško progo na južni strani tvori velik atrij, ki je namenjen parkiranju in manipulaciji. Lamela skladiščenega dela je orientirana v smeri sever – jug, poslovni del pa v smeri zahod – vzhod.

Programsko je objekt razdeljen na štiri dele. Javni del, namenjen strankam, se začne pod vhodnim nadstreškom, ki vodi obiskovalca do vhodne avle z glavnim stopniščem. Dvovišinski prostor stopnišča se odpira proti zelenju in potoku na vzhodni strani. Lesena obloga, ki ovija celotno stopnišče, ustvari na notranji strani bolj intimen, kavarniški ambient, namenjen sprejemnici. V zgornji etaži je recepcija, ki skupaj s sejno sobo in predavalnico tvori zaključeno celoto javnega dela objekta. Drugi sklop predstavlja pisarniški del. Pisarne so nanizane vzdolž južne fasade, spremljevalni in servisni prostori pa vzdolž severne fasade 1. nadstropja poslovnega dela. Tretji sklop je večja delavnica v pritličju, četrti sklop pa dvovišinsko skladišče.

Konstrukcija objekta je armirano-betonska. Skladišče je grajeno iz prefabriciranih armirano-betonskih elementov, poslovni del pa je grajen kot kombinacija monolitnih armirano-betonskih stebrov in sten ter prefabriciranih PVP plošč. Fasada obeh lamel objekta je toplotno izoliran pločevinasti panel. Poudarek na fasadi predstavlja vhodni nadstrešek, oblečen v barvano perforirano pločevino.

 

 

 

SG Načrti

SG GUZELJ
STUDIO KREATIVA AKRAPOVIČ
6 of 6