Industrijski objekti 2021

ELES

Avtorj: Marko Studen, Jernej Šipoš, Boris Matić

Naročnik: ELES

Lokacija: Beričevo, Dol pri Ljubljani

Leto izvedbe: 2018

Foto:Miran Kambič

ELES
COMITA Eltas
11 of 31