Industrijski objekti 2021

Polycom

Avtor: Polona Troha Kleindienst, Kolektor Koling

Naročnik: Polycom, Škofja Loka

Lokacija: Škofja Loka

Leto izvedbe: 2018

 

Poslovno-proizvodni objekt, ki predstavlja sedež podjetja, stoji v gospodarski coni Dobje. Stavba združuje proizvodnjo s servisnimi prostori in poslovne prostore. Diferenciacija namembnosti objekta se kaže z arhitekturno členitvijo in oblikovanjem fasad.

Poslovni štirietažni kubus je umeščen ob vhodu v gospodarsko cono, za njim se vzdolž glavne ceste nizata dvoetažni in enoetažni proizvodni del.

Poslovni del je izveden kot monolitna armirano betonska skeletna konstrukcija, poudarjen je z nadstreškom vzdolž celega objekta in z izborom fasadne obloge, ki s kombinacijo svetlih in temnih tonov poudarja horizontalnost objekta. Priključuje se mu z vidika materialov neupadljiv in funkcionalnosti prilagojen proizvodni objekt. Njegova konstrukcija je montažna armirano betonska, ki zagotavlja maksimalne razpone glede na zahteve proizvodnje. Fasada je toplotno izoliran pločevinasti panel. Na daljših stranicah je perforirana s pasom oken v višini vidnega polja človeka, ki omogoča zaposlenim vidni stik z okoljem. Naravna osvetlitev v hali je zagotovljena preko svetlobnih trakov v strehi. Ogrevanje in hlajenje proizvodnje se vrši s toplotno črpalko, ki lahko obratuje tudi kot hladilni agregat. Ogrevalna voda za ogrevanje poslovnega dela s talnim gretjem se vrši z odpadno toploto iz tehnološkega procesa.

 

 Polycom Slika 2

 

Polycom Slika 1

 

P Nacrti

Polycom
Plastika Virant PPO Brnčičeva
27 of 31