INTERIERI 2022

URI SOČA: ODDELEK A2 IN C2

Avtorji: Arhitektura mj
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Leto izvedbe: 2015
Fotografije: Janez Marolt

URI SOČA: ODDELEK A2 IN C2
ORGANSKA OBLIKA STERILNO BELA
11 of 20