INTERIERI 2022

URI SOČA: MEDNARODNI ODDELEK

Avtorji: Arhitektura mj
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Leto izvedbe: 2015
Fotografije:

URI SOČA: MEDNARODNI ODDELEK
STERILNO BELA UKC LJUBLJANA, ODDELEK ZA HERMATOLOGIJO
13 of 20