INTERIERI 2022

UKC LJUBLJANA, ODDELEK ZA HERMATOLOGIJO

Avtorji: Arhitektura mj
Naročnik: zasebni
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Leto izvedbe: 2013
Fotografije: Jerica Herman, Luka Lobe

UKC LJUBLJANA, ODDELEK ZA HERMATOLOGIJO
URI SOČA: MEDNARODNI ODDELEK DOKTOR M
14 of 20