INTERIERI 2022

DENTALNA KLINIKA

Avtorji: Nina Galič, Ana Jerše univ. dipl. inž. arh., Živa Lutman MFA Design, Tjaša Gerdej dipl. diz., Prostornina d.o.o.

Naročnik: privatni

Leto izvedbe: 2021

Fotografije: Janez Marolt

DENTALNA KLINIKA
DOKTOR M DERMATOLOŠKA ORDINACIJA
16 of 20