INTERIERI 2022

URGENCA NOVO MESTO 3.nagrada

Avtorji: Styria Arhitektura

Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo RS

Lokacija: Novo Mesto, Slovenija

Leto izvedbe: 2019

Fotografije: Žiga Lovšin

URGENCA NOVO MESTO 3.nagrada
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 1.nagrada POLIKLINIKA GOLNIK
3 of 20