OBJEKTI ZA NEGO 2022

DOM STAREJŠIH OBČANOV

Naročnik: javni

Lokacija:Regentova cesta, 1000 Ljubljana

DOM STAREJŠIH OBČANOV
DOM UPOKOJENCEV CENTER- ENOTA TABOR
1 of 7