Zdravstveni objekti

MATERINSKI DOM LJUBLJANA 1.nagrada

Avtorji: Rok Jereb, Blaž Budja in Nina Majoranc

Naročnik: javni

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe: 2016

Fotograf: Blaž Budja

 

Materinski dom je v več pogledih posebna hiša. Na meji dveh delov mesta – stavba namreč stoji tik ob glavnem mestnem pokopališču, ki ga od preostalega mesta loči park – zlahka razberemo, da je moč z oblikovanjem, ki sledi funkciji, vzbuditi in negovati občutek varnosti. Oblikovna in funkcionalna zasnova hiše je jasno prepoznavna po členitvi fasade. Pritličje, v katerem je javni del, je s cezuro ločen od nadstropja, spalnega dela. Fasadni ovoj objema hišo z dveh strani, z dvema materialoma: betonom, ki z uporabo deščičnega opaža krhko nagovarja in sledi drugemu objemu, stekleni opni. Oba materiala skrbno varujeta notranjost. Raster oken usmerja in skriva ter odpira poglede, s čimer ustvarja komunikacijo z okolico in govori o tem, da Materinski dom ni navadna hiša. Je ustanova, ki obenem varuje in podarja toplino doma.

 

MATERINSKI DOM LJUBLJANA 1.nagrada
CENTER STAREJŠIH HODOŠ 2.NAGRADA ZA SERIJO DOS DOM STAREJSIH Idrija 2.NAGRADA ZA SERIJO DOS
2 of 3