Predavatelji G

Janez Mejavšek

Janez Mejavšek, univ. dipl. inž. je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. V podjetju Greening d.o.o. izvaja raziskave na področju materialov in kristalizacijske tehnologije, certifikacijo proizvodov ter iskanje tehničnih rešitev. Sodeluje v mednarodni ekipi sestavljeni iz članov podružnic krovnega podjetja s prizadevanji za vzpostavitev povezanega tehničnega centra za kristalizacijsko tehnologijo v Evropi.

Janez Mejavšek
Martin Hladnik Tihomir Hranjec
5 of 15