Predavatelji G

Vito Žalig, ROTO

Vito Žalig  mag. inž. grad. Študij je končal z magistrskim delom »Razvoj Metodologje za uporabo 4D BIM med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta« na Univerzi v Mariboru. Zaposlen je v mednarodno uveljavljenem slovenskem podjetju ROTO, ki proizvaja celovite sisteme za upravljanje s komunalnimi vodami

Vito Žalig, ROTO
Jure Lovšin, XELLA Darja Rup, ACO
10 of 31