JM Beauty Center - шаблон joomla Скрипты

8:55        Otrovitveni nagovor                                                                                                                                  

               SKLOP A                                                                                                                                               

9:00        Matej Duh                                           "Čisti prostori"

9:20        Janez Mejavšek                            "Zaščita betonov s kristalizacijo"

9:40        Gregor Kovač                                     "Zelene rešitve"

10:00      Jure Jug                                                "Zaščita kovinskih konstrukcij; standard ISO 12944"

10:20      Tomo Žnidaršič                                    "Zdrave strehe"

10:40      odmor (20min)                                                                                                                                  

11:00      prof. dr. Sašo Medved                      “Učinkovita raba energije”

11:20      Miloš Kmetič                                       ‘’Rešitve s porobetonskimi in kalcijevo-silikatnimi zidovi’’

11:40      Marko Vodopivec                            "Uporaba Kompozitnih materialov v arhitekturi"

12:00      Jure Lovšin                                          "Izolacija za zdrave objekte"

12:20      Damir Hamzić                                     “Talne obloge za bolnice, DOS in čiste prostore”

12:40      Cristoph Behling                                "Christoph Behling Design"

13:00      kosilo (60 min)                                                                                                                                  

               SKLOP B                                                                                                                                     

14:00      Ing. Alexander Riemer, MBA (DE)      "Zdravi objekti"
14:20      Marko Rožman                                      "Gradnja zdravstvenih objektov s TI paneli"
14:40      Kimberley Snell (EN)                           "Razsvetljava v zdravstvu”
15:00       Klemen Kosec                                      "Prostorska akustika v zdravstvenih objektih"
15:20      Robert Smodiš                                       "Trajnostna gradnja"
15:40      Cristina Verissimo (PT)                        "Pluta v arhitekturi"
16:00      odmor (20min)                                                                                                                                  
               SKLOP C                                                                                                                                               
16:20      doc. Robert Potokar                           “Biro Ravnikar Potokar”
16:50      Davor Katušič & Jana Kocbek          "Katušič & Kocbek arhitekti"
17:20     Prof. Dominique Coulon                     "Dominique Coulon & associés"
17:50      Marko Studen                                       "Scapelab"
18:30      prof. mag. Boris Podrecca                 "Arhitektura Boris Podrecca"

19:15      Maja Vardjan,  Prof. Tina Gregorič    "prof. Stanko Kristl - Javni objekti: Bolnišnice"

20:00      Podelitev nagrad                                  "ARHIKULT 2022"
20:30      Večerja                                                    Glasba, druženje                                                                
 
 
"ARHIKULT 2022"
Konferenca o gradnji in oblikovanju objektov za zdravstveno nego in oskrbo
Na srečanju bodo povabljeni  predavatelji predstavili svoja dela, raziskave in strokovne poglede. Izdelali bomo pregled obsežnega opusa, ki je nastal v zadnjih letih v segmentu objektov za Zdravje in Nego, njihovih prenov ter  notranjih ter zunanjih ureditev. Po 1. delu strokovnih predavanj, bomo nadaljevali s predstavitvijo izbranih  arhitekturnih birojev in specializiranih strokovnih prispevkov. Letos se bomo dotaknili vrste aktualnih tem kot so potresna gradnja, požarna varnost novi trendi pri obešenih fasadah, vpliva »COVID«-a na nove rešitve prezračevanja, dostopnost in vidnost ter talne oznake za slepe in slabovidne.
Po predstavitvi opusa povabljenih arhitekturnih in oblikovalskih studiev bomo zaključili s  podelitvijo nagrad najboljšim realizacijam iz segmenta zdravstvenih objektov in objektov za nego.
Kreditne točke za pooblaščene in nadzorne inženirje:
Člani ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) pridobijo KT  za udeležbo na Konferenci skladno z odločitvijo Komisije ZAPS:
Člani IZS (Inženirske zbornice Slovenije) po odločitvi komisije IZS za udeležbo na celotni konferenci pravtako pridobijo
 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Cilj Konference je združiti strokovnjake, povezati inženirje, kot  tudi nacionalne predstavnike institucij, civilno družbo, javne organe, raziskovalne institucije, da delijo znanje, izkušnje in  mnenja ter da s pomočjo strokovnjakov nudi vpogled v zadnje stanje tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj.
Nagrada »ARHIKULT 2022«
Poleg konference želimo narediti tudi izbor primerov dobre prakse. Zato arhitekte in vse ostale vabimo, da dajo svoje predloge realiziranih arhitektur s področja letošnje teme. Strokovna komisija bo izbrala projekte, ki bodo vključeni v sekcijo Projekti in objavljeni na naši spletni strani dogodka. Člani komisije,  ki bo sestavljena iz izbranih predavateljev bodo izbrali nagrajence.
Večerni del
Pomemben cilj te konference je ponuditi priložnosti za povezovanje in spodbuditi razpravo med udeleženci  iz različnih področij.
Po končani konferenci sledi večerni program s podelitvijo nagrad, večerjo in druženjem ob glasbi.
V upanju da se vidimo vas lepo pozdravljamo,
Prenočitev
Pri rezervaciji sob v Elegans hotel Brdo (https://brdo.si/objekti/elegans-hotel-brdo/) imate kot udeleženec Konference možnost prenočitve po znižani ceni, za kar kontaktirajte Recepcijo hotela na 04 260 1000
 
Kongresni center Brdo pri Kranju, petek 20.05. 2022, "Dvorana Splendens"
(https://brdo.si/brdo/kongresi/)
 
Hkrati vas obveščamo, da bo dan prej, to je 19. 5. 2022, na isti lokaciji - Kongresni center Brdo pri Kranju, poketala 6. konferenca siBIM 2022 z glavno temo "BIM je zakon" v organizaciji Združenja siBIM. Na siBIM2022 bodo predstavljeni napredni pristopi BIM za uspešne projektante, izvajalce in investitorje za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje. Prihajajo zanimivi tuji in domači predavatelji z aktualnimi vsebinami, buildingSMART s poudarkom na digitalizaciji v arhitekturi in inženirstvu. 
Več o “siBIM 2022