JM Beauty Center - шаблон joomla Скрипты

 

Spoštovani,

V imenu ZAVODA ZA PROMOCIJO ARHITEKTURE (ZPAR), vas vabimo, tokrat NA že 9. strokovno konferenco arhitektov in inženirjev, »ARHIKULT 2024«, ki bo v prenovljeni tovarni koles ROG, zdaj »Center ROG«,

v četrtek 11.04. 2024 v Ljubljani.

Na srečanju, se bomo dotaknili vzrokov in posledic podnebnih sprememb, ki izvirajo iz globalnega segrevanja. Zaradi toplogrednih plinov, ki jih dnevno spuščamo v ozračje s svojimi dejavnostmi nastaja učinek »tople grede«. K povečanju vsebnosti CO2 je največ prispevalo kurjenje fosilnih goriv (nafte, premoga in zemeljskega plina) ter antropogene spremembe v ekosistemih.

V gradbeništvu se skriva velik potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa (OO), zato se bomo osredotočili na rešitve katerih za izničenje OO, kot so »trajnostna zelena gradnja«, zeleni transporti, uporaba lokalnih materialov, energetske prenove in celovite sanacije obstoječih objektov ter vnos novih vsebin v mesta in zgradbe.

»Danes nam je več kot jasno, da bo potrebno večino stavb prenoviti in da ob soočanju z vsakdanjim pomanjkanjem surovin rušenje objektov ni več vzdržno. Obstoječe grajeno okolje moramo prepoznati kot že enkrat porabljeno energijo. Namesto rušitev pa je za zagotovitev uravnotežene bivalne prihodnosti na zemlji ena od rešitev prenova objektov. Npr. z uporaba lesa, ki je lahek material pa lahko dodajamo nadstropja že obstoječim objektom. Resnično ne smemo več graditi toliko in če že gradimo, moramo zagotoviti, da je to z uporabo »bioloških materialov«. Le tako, bo grajeno okolje pomagalo v boju proti podnebni krizi.«

V samo 25 letih se bo morala vrednost ECS (utelešenega ogljika) v novih stavbah zmanjšati za približno 99%. V primerjavi z današnjimi vrednostmi (400kg CO2/ / m2+) na samo okoli 10 kg CO2/ / m2 tlorisne površine. Ta vrednost je npr. kar za 400 kg manjša od npr danes enemu najbolj trajnostnih pisarniških objektov, “The Black & White building arhitekturnega studia. Waught Thistleton v Londonu , kjer znaša ECS cca. 410 kgCO2/ / m2 tlorisne površine in je rezultat preprostega arhitekturnega oblikovanja brez kakršnihkili ekcesov.« (Joe Giddings«, AR, 07-08, 2023)

 

Pri prenovi tovarne ROG v kreativno središče »Center ROG«, avtorjev arhitekture: Boris Bežan, Mara Partida in Héctor Mendoza iz MXSI, Barcelona, se je ohranil obstoječi industrijski objekt, vse manjkajoče funkcije pa so umeščene v severni prizidek z minimalnimi posegi v staro tovarno, ki spada v   našo industrijsko dediščino. V 1. nadstropju, kjer je bila v preteklosti produkcija, so uredili večnamensko dvorano v kateri bo potekala konferenca »ARHIKULT 2024«.

 

Na dogodku bodo povabljeni predavatelji predstavili svoja dela, raziskave in strokovne poglede ter rešitve. Vzporedno s konferenco pa bomo izdelali pregled obsežnega opusa, ki je nastal v zadnjih letih v segmentu prenov, sanacij, rekonstrukcij ter lesenih zgradb. Vabimo vas, da prijavite svoje realizacije za nagrado »Arhikult 2024«

Po 1. delu strokovnih predavanj, bomo nadaljevali s predstavitvijo izbranih arhitekturnih birojev ter specializiranih strokovnih prispevkov. Zaključili bomo s predstavitvijo opusa povabljenih arhitekturnih in oblikovalskih studiev in na koncu s podelitvijo nagrad najboljšim realizacijam iz segmenta »Prenov« ter »Lesenih zgradb«. Strokovni prispevki bodo šteli tudi za kreditne točke (KT).

 

Cilj konference je združiti strokovnjake, člane IZS in ZAPS, kot tudi predstavnike nacionalnih institucij, civilno družbo, javne organe, raziskovalne institucije, da delijo znanje, izkušnje in mnenja ter da s pomočjo strokovnjakov nudi vpogled v zadnje stanje tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih znanosti in prakse

 

Organizacijski odbor »ARHIKULT 2024«, januar 2024